quinta-feira, 22 de setembro de 2016

FACTO: Guineense ka ta kurri di carro ma i ta kurri di tchuba — bu ta pensa tchuba ku ta mata...guineense ó, kadera di dari! AAS

FMI e as suas diabruras

Depois de desembolsar 3,65 milhões de dólares ( QUE SERÁ USADO PARA CONSTRUIR CASAS, COMPRAR CARROS PARA AMANTES, PAGAR AO JOMAV...entre out...